4. juunil Sadala rahvamajas toimuvad esimesed Jõgevamaa loometalgud on häkatoni stiilis kokkusaamine, kus igaüks saab osaleda kogukonnas olevate kitsaskohtade lahendamises ja käivitada oma kodukohas muutusi, mida ühiselt ellu viia. 
Kaasates probleemide lahendamisse võimalikult palju erinevaid osapooli ja  sihtgruppe, saame põhjalikult läbimõeldud ja kõiki osapooli arvestavad tulemused. 

Kasutame oma talgutel võrumaalaste Vunki manol! põhinevat meetodit  ja Võru ning Tartumaa loometalgute korraldajate häid kogemusi.

Jõgevamaa loometalgud saavad alguse märtsikuus lahendamist vajavate ideede kogumisega, pärast ideede esitamist on aprillis kõigil võimalus ühineda talle huvipakkuva idee meeskonnaga ja talgupäeval üheskoos nendele ideele ka lahenduskäik leida.

Ootame loometalgutele osalema kõiki,  kes soovivad Jõgevamaa ja oma kodukoha probleemide lahendamises ja uute algatuste arendamises kaasa lüüa.  Ideid esitama ja loometalgutel meeskondades osalema on oodatud eraisikud,  kogukondade kui vabaühenduste esindajad, noored, ettevõtjad, ametnikud, kohalike omavalitsuste esindajad ja kõik teised huvilised.

Loometalgutel osalemine on lihtne: kui Sul on probleem, idee või mõte, millele sooviksid koos mõttekaaslastega lahendust leida, siis pane  see siin kirja Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse (JAEKi) veebilehel https://jaek.ee/jogevamaa-loometalgud/ Ideid saab esitada kuni 28. märtsini 2022.

Pärast ideede esitamist pannakse need välja JAEKi kodulehele, kus  4.-18. aprillini saavad kõik soovijad  välja valida talle huvipakkuva teema ja registreerida end selle meeskonda.

Meeskonnad saavad kokku talgupäeval, 4. juunil Sadalas, et 10 tunni jooksul mentorite juhendamisel ja koosloomelist metoodikat kasutades ühiselt oma ideedele lahendused leida.   
Meeskondi abistavad lahenduste leidmisel kogenud mentorid ja päeva lõpuks valib  žürii välja parimad meeskonnad, kes saavad rahalise auhinna oma idee elluviimiseks.  

Loometalgute moto „Puhume sädemed lõkkele“ on laenatud Piret Maasikult Tartu linna Veeriku Seltsist, kes selle aasta alguses toimunud Jõgevamaa kogukonnakonverentsil ütles: „Kui kogukonnas on säde, siis tuleb kõigil osapooltel sellele iga hinna eest puid alla panna, et sädemest saaks lõke“.

Loometalgud on hea võimalus igaühel saada oma kodukohas muutuste algatajaks ja elluviijaks. Loe loometalgute kohta lisaks https://jaek.ee/jogevamaa-loometalgud/.

Leiame üles Jõgevamaa eri paigus olevad sädemed ja aitame need üheskoos lõkkele puhuda!

Loometalguid korraldab Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus koostöös Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse ja  Jõgevamaa Koostöökojaga.  Rahaliselt toetavad  LEADER-programm ja Põltsamaa, Jõgeva ja Mustvee vald.

Lisainformatsioon: Kersti Kurvits
Kodanikuühenduste konsultant
e-post: kersti@jaek.ee või tel. 520 8423