MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus kuulutab välja konkursi JUHATUSE LIIKME leidmiseks.

Juhatuse liikme ülesanne on koostöös Jõgevamaa omavalitsuste, riigi ja koostööpartneritega korraldada ja arendada ühistransporti Jõgeva maakonnas.
Sobiv kandidaat on avatud suhtlusstiiliga, koostöösuhteid loov ja hea terviktaju, analüüsi ning planeerimisoskusega, initsiatiivikas ja innovaatiline.

Sobival kandidaadil on:
 –  kõrgharidus;
 –  strateegilise planeerimise, finantsplaneerimise ning eelarvestamise oskus;
 –  riigihangete korraldamise  kogemus;
 –  pingetaluvus;
 –  kasuks tulevad kogemused logistikavaldkonnas.

Kandideerimiseks on vaja esitada:
 –  avaldus koos palgasooviga;
 –  CV;
 –  visioon.

Juhatuse liikme leping on tähtajaline ja sõlmitakse 5 aastaks.

Lisaküsimustega palume pöörduda Heldur Lääne poole – tel. 529 0469; e-post heldur@uhistransport.ee.
Sooviavaldused saata hiljemalt 15. maiks 2021 e-postiaadressil maimu@jaek.ee.

Lisainfo: Heldur Lääne
tel. 529 0469, heldur@uhistransport.ee