Ettevõtlik kool ja standard


Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool" eesmärgiks on ettevõtliku õppe integreerimine koolisüsteemi ja igasse õppetundi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus, mis omakorda tagab, et eestimaalased on tegusad, hoolivad inimesed, kes Tahavad-Suudavad-Teevad

 

„Ettevõtlik kool" teeb õppimise huvitavaks ja õpetab õpilast eluga hästi hakkama saada.

Ettevõtlikkus õppes ei mängita vaid tehakse „päris asju" iseenda või kogukonna heaks, mille tulemusena on õpilane julge algataja, otsib uusi lahendusi, on motiveeritud õppima, tegutseb koos, püstitab eesmärke, saavub tulemusi, on vastutustundlik.

EESTI ETTEVÕTLIKU KOOLI VÕRGUSTIKU STRATEEGIA 2020 - 2025 arvudes
Ettevõtliku Kooli võrgustik on laienenud igasse Eesti maakonda. 
Ettevõtliku kooli põhimõtete järgi töötab 2019. aasta lõpu seisuga 124 kooli üle Eesti (sh 1 kutsekool), kokku ligi 23 000 õpilast. 
Võrgustikuga liitunud koolide osakaal kõigist koolidest  maakondades (2018. aasta lõpu seisuga) – Järvamaa 46%, Ida-Virumaal 36%, Põlvamaal 35%, Lääne-Virumaal ja Saaremaal 32% ning Võrumaal 30%. 
2019 liitus 14 uut kooli. Kokku osaleb Eesti koolidest programmis 18%. 
Jaanuar 2016 – detsember 2019 koolitatute koguarv 6975, sh 2019 – 1088.
Standardi tunnustuse on saanud 63 kooli, sh. 4 hõbe- ja 1 kuldtaseme kool.

 

Ettevõtliku Kooli Standardi koolitusprogrammiga on 2016 -2020 aastatel Jõgevamaalt liitunud Voore Põhikool, Anna Haava nim Pala Kool, Adavere Põhikool, C. R. Jakobsoni nim. Torma põhikool, Mustvee Kool, Oskar Lutsu Palamuse gümnaasium, Puurmani mõisakool, Põltsamaa ühisgümnaasium (hõbetase!), Vaimastvere kool ja Luua Metsanduskool. 

2020 aastal on liitunud võrgustikuga kaks lasteaeda: lasteaed MARI ja Tammetõruke Põltsamaa vallast.

Ettevõtlik Kool võrgustiku koolid on läbinud:

  • Baaskoolitus (3 täistundi)
  • Ettevõtliku õppe rakendamise koolitus (8 ak tundi)
  • Standardi koolitus (6 ak tundi)

Koolitused on tasuta ja toetatud EETA programmist. 

Ettevõtliku Õppe Kvaliteeditunnuse – Standard 2018 taseme tunnistuse saavad koolid/lasteaiad, kes on viinud läbi sisehindamise ja sellega vastava taseme tõendanud.

2020.  aastal on taas võimalik liituda Jõgevamaalt kahel koolil Ettevõtlik Kool võrgustikuga ja läbida vastavad koolitused tasuta. 
Sooviavaldus palume saata aadressile: marve.millend@jaek.ee

Ettevõtlik Kool standardi taseme tunnistused antakse üle sisehindamise teinud haridusasutustele Haridusfestivalil.
Allpool on toodud meelespead koolidele, millega soovitame samuti lähemalt tutvuda.