9 veebruarist kuni 2 märtsini on avalikul väljapanekul Jõgevamaa arengustrateegia koos lisadega. Parandusettepanekuid oodatakse kuni 2. märtsini aadressile arendus@jaek.ee.

Tutvu dokumentidega lähemalt: https://jaek.ee/arengustrateegia-2035/