Pärandturismi teenuste disain ja digiturundus

Osalema on oodatud kõik huvilised. Koolituse eesmärgiks on teadmiste ja oskuste omandamine, et lähtuda pärandturismi teenuste disainis rohepöörde ja säästva arengu põhimõtetest, looduskeskkonnast ja kohaliku kogukonna võimalustest ning analüüsida pärandturismi teenuste sihtrühmi ja –turge ning planeerida pakettides teenuseid (matk, loodusretk, sündmus jm) ning viia läbi digiturundust.

Koolitus toimub nii veebis kui kohapeal ajavahemikul 19.10 – 2.11.2022.a..

Koolitus toimub ESF programmi “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” toel ning on osalejatele tasuta. 

Koolituse ajakava:

19.10 kl 10 – 17 seminar veebis (Zoom, Google Teams, FB messenger)
20.10 kl 10 – 12; Mooska talu: elamused, suitsusauna pärand. kl 12 – 16 Haanjamaa pärandturism; kl 16 – 19 Mooska talu: suitsusauna pärand
24.10 kl 10 – 17 seminar veebis
26.10 kl 10 – 19 Soomaa: turismiettevõtete külastused, matk metsas ja rabas, haabjamatk, ühepuulootsiku pärand
1.11 kl 10 – 17 seminar veebis
2.11 kl 10 – 17 Võrumaa Kutsehariduskeskus: seminar ja koolituse lõpetamine. 

Koolitajad: Aivar Ruukel, Karuskose OÜ; Eda Veeroja, Mooska OÜ.

Info ja registreerimine:

Terje Kruusalu

tel. 785 0817; 5690 5389, terje.kruusalu@vkhk.ee