Raamatukogude aasta algab 12.jaanuar 2022.a. Jõgevamaa Kultuurikoda soovib loomingulist koostööd raamatukogudega.

Raamatukogude teema-aasta jaotub nelja ossa: jaanuarmärts keskendume raamatukogule kui kogukonnakeskusele; aprilljuuni võtab raamatukogu fookusesse kui kirjandus- ja kultuurikeskuse; juuliaugust on teemaks raamatukogu ratastel ja septemberdetsember mängime mõttega, milline võiks olla tuleviku raamatukogu.

Raamatukogu – kogukonnakeskus

2022. aasta esimesel kolmel kuul on fookus raamatukogul kui kogukonnakeskusel. Raamatukogu on kui kogukonna kokkutooja ja liikmetele lähedal seisja ning üks viimaseist demokraatlikest avalikest ruumidest. Raamatukogu on kohaks, kus kogukonna liikmed saavad koguneda, arutleda ja oma asju ajada, lastest vanemaealisteni. Praegu käivad läbirääkimised Eesti Koostöö Koguga, et panna kokku pilootprojekt, millega pakkuda Eesti raamatukogude töötajatele rohkem tuge ja teadmisi, kuidas kogukonnakesksemaks saada, kuidas kaasata kogukonda ja kaasa aidata Eesti ühiskonna valupunktide lahendamisele. Ühtlasi on oluline suurendada raamatukogude endi olulisust ja nähtavust kogukondades.

Raamatukogu kirjandus- ja kultuurikeskuse pakkujana

Aprillist juunini keskendume raamatukogule kui kirjandus- ja kultuurikeskusele. Raamatukogudel on täiesti asendamatu roll kirjanduse hoiustamisel ja tutvustamisel, nii laste, noorte kui ka täiskasvanute lugemishuvi tekitamisel ja suunamisel. Need tagavad ligipääsu ammendamatule kultuurivarale ja seda täiesti tasuta. Seal toimuvad kirjanduslikud kohtumised, põnevad näitused, raamatulaadad ja konverentsid – kõigele sellele tuleb veelgi enam tähelepanu tõmmata.

Raamatukogu väljaspool raamatukogu

Suvekuudel (juulis ja augustis) on rõhk sellel, mida raamatukogud saavad pakkuda oma tavapärastest ruumidest väljaspool. Raamatukogud linnatänavatel ja rannas, raamatukogubussid ja -rongid, osalemine festivalidel ning muudel suvistel üritustel. Innustame raamatukogusid inimestele veelgi lähemale tulema. Teiselt poolt kavandame kampaaniat, millega kutsuda inimesi oma suvistel rännakutel külastama ja avastama raamatukogusid üle Eesti.

Tuleviku raamatukogu

Teema-aasta viimased neli kuud on pühendatud tuleviku raamatukogule. Tänapäeva infoühiskonnas on raamatukogude roll muutumas. Klassikalistele lugemissaalidele ja laenutusteenustele on lisandunud nende digitaalsed variandid. Samal ajal suureneb vajadus hoolitseda inimeste infotarbimispädevuse eest. Asendamatuks on muutunud raamatukogu kui abistaja roll kodanike suhtlemisel e-riigiga. Teema võimaldab aga ühtlasi rääkida nii e-raamatutest kui ka näiteks sellest, kuidas erinevaid andmebaase oma igapäevaelus kasutada. Raamatukogu kui haridus- ja infokeskus, raamatukogude roll rohepöördes – selle teemaploki eesmärk võiks laiemalt olla ühise arusaama loomine ootustest 21. sajandi raamatukogudele.

Lisainfo: Tiina Tegelmann
Jõgevamaa Kultuurikoda
tiina@kuremaaloss.ee