Kutsume ettevõtteid, kodanikuühendusi, asutusi, organisatsioone, kohalikke omavalitsusi ning üksikisikuid esitama kandidaate konkursile Jõgevamaa ettevõtete ja kodanikuühenduste tunnustamine 2022.

Tunnustamise eesmärgiks on maakonna ettevõtete ja kodanikuühenduste tegevuse väärtustamine ning tänamine panuse eest piirkonna arengusse. 

Ettevõtete tunnustamise kategooriad:

Olulise väärtusega ettevõte piirkonnas.
Panustab piirkonna positiivse kuvandi kujundamisse ning kohalikku kogukonda.
Väärtustab töötajate heaolu ning arengut.
Arenev ettevõte (nt tootearendus, investeeringud, uued sihtturud, tootmisüksused jms).
Majandustegevus toimub Jõgeva maakonnas.

 

Stabiilsete majandusnäitajatega väike-ettevõte.
1-10 töötajat.
Arenev ettevõte (nt tootearendus, investeeringud, uued sihtturud, tootmisüksused jms). Majandustegevus toimub Jõgeva maakonnas.

 

Viimase aasta jooksul teinud investeeringu alustamaks majandustegevust Jõgeva maakonnas või
teinud märkimisväärse investeeringu varasemalt piirkonnas tegutsevas ettevõttes.
Majandustegevus toimub Jõgeva maakonnas.

 

Mitmekesistab maakonna turismiettevõtlust.
Aitab kujundada piirkonna positiivset kuvandit.
Arenev institutsioon (nt teenused või investeeringud jms).
Majandustegevus toimub Jõgeva maakonnas.

 

Mitmekesistab maakonna turismiettevõtlust.
Aitab kujundada piirkonna positiivset kuvandit.
Arenev institutsioon (nt teenused või investeeringud jms).
Majandustegevus toimub Jõgeva maakonnas.

 

Mitmekesistab maakonna turismiettevõtlust.
Aitab kujundada piirkonna positiivset kuvandit.
Arenev institutsioon (nt teenused või investeeringud jms).
Majandustegevus toimub Jõgeva maakonnas.

 

Ettevõtluse edendaja võib olla üksikisik, tegutsev ettevõte, sihtasutus või mittetulundusühing, mis on märkimisväärselt kaasa aidanud ettevõtluse arengule Jõgevamaal või nähtavalt esindanud Jõgevamaad.

Jõgevamaa kiimasõbralik ettevõte on ettevõte, kes on viimase 18 kuu jooksul muutnud oma protsesse, tehnoloogiaid, (töö)keskkonda oluliselt kliimasõbralikumaks ja/või taaskasutab toorainet.

Esita ettevõtete tunnustamise kandidaat  SIIN.  

Tutvu ettevõtete tunnustamise statuudiga.

Kodanikuühenduste tunnustamise kategooriad:

Auhinnaga Parim kodanikuühendus 2021 tunnustatakse vähemalt 2 aastat tegutsenud seltsingut, mittetulundusühingut või sihtasutust, kes on 2022. aastal silma paistnud kohaliku elu edendamisega, kes on ellu kutsunud kohalikke inimesi kaasavaid üritusi ja muid kogukonda elavdavaid ja abistavaid projekte, on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega ning on tuntud ja hea mainega kohalike elanike seas

Valiku alused:

– organisatsiooni üldine tuntus ja maine;
– organisatsiooni liikmete arv;
– koostöös teiste ühenduste ja omavalitsusega läbi viidud projektide ja sündmuste arv ning maine;
– läbiviidud projektide arv, nende mõju organisatsioonile ja piirkonnale;
– tegutsemisest tulnud lisandväärtus piirkonnale.

Auhinnaga Parim kodanikuühenduse projekt 2022 tunnustatakse projekti, objekti, sündmust, teenust  vms, mis viimase aasta jooksul nähtavalt esile tõusis, oli uuenduslik, originaalne, vajalik organisatsioonile, piirkonnale ning maakonnale.

Valiku alused:

– saavutatud lisandväärtus ja mõju piirkonnale;
– projekti jätkusuutlikkus;
– kaasatud partnerite ja kasusaajate/osalejate arv;
– tuntus (tegevus on leidnud kajastamist meedias).

Auhinnaga Ettevõtlik vabaühendus 2022 tunnustatakse  mittetulundusühingut või sihtasutust, kes on silma paistnud eduka majandustegevusega, kelle üks peamisi sissetulekuallikaid on omateenitud tulu ning kes osutab teenust või müüb toodet/tooteid, mis on kogukonnas või ka laiemalt nõutud ja vajalikud. 

Auhinnaga Väärt algatus 2022 tunnustatakse eraisikut või eraisikute gruppi, ettevõtet, kohalikku omavalitsust või asutust/organisatsiooni (võib ka mittetulundusühingut), kes on algatanud ja ellu viinud kohalikule kogukonnale või laiemale piirkonnale uue ja olulise tähtsusega sündmuse või rajanud / korrastanud vabatahtlikult kogukonnale olulise objekti või muul moel aidanud kaasa avatud ja kaasava kodanikuühiskonna toimimisele Jõgevamaal.

Esita kodanikuühenduste tunnustamise kandidaat  SIIN.  

Tutvu kodanikuühenduste tunnustamise statuudiga 

Kandidaate saab esitada kuni 31. oktoobrini 2022. 

Lisainformatsioon:

Eveli Jürgenson
turismiarendusjuht
e-post: eveli@jaek.ee või tel 5305995

 

Kersti Kurvits
kodanikuühenduste konsultant
e-post: kersti@jaek.ee või tel 520 8423