EAS avas taas turismiettevõtete ärimudelite mentorteenuse!

Teenust tutvustav virtuaalne infoseminar toimub 23.02.2023 kell 12-14.
Info ja töötuppa registreerimine https://www.puhkaeestis.ee/et/turismiprofessionaalile/teenused-ja-toetused-turismisektorile/arimudelite-mentorteenus-2023

Mentorteenuse sisuks on ärimudeli arendamine, mille tulemusel valmib uus või uuendatud Ärimudel sise- ja välisturistide teenindamiseks Eestis. Tulemusena valmib ettevõtja uuendatud ärimudeli plaan, mis sisaldab infot ettevõtte väärtuspakkumise, kliendisegmentide, võtmepartnerite, -tegevuste ja -ressursside, kliendisuhtluse, turundus- ja müügikanalite, kululiikide ja tuluallikate kohta.

Valikus on 27 mentorit, s.h 9 välismentorit.
Ootame osalema vähemalt 24 kuud tegutsenud juriidilisi isikuid (AS, OÜ, SA, MTÜ), riigiasutusi ja kohaliku omavalitsuse üksuseid, kelle ärimudeli sisuks on sise- ja välisturistide teenindamine – s.h kes pakuvad majutus- ja toitlustusteenuseid; spaa- ja taastusraviteenuseid; konverentsiteenuseid; reisiettevõtja teenuseid; giiditeenuseid; sõitjateveo teenuseid; meelelahutusteenuseid, sh muuseumid, atraktsioonid, teemapargid, kultuuri- ja spordisündmused; aktiivse puhkuse ja rekreatsiooni teenuseid.

Uuri rohkem EAS-i kodulehelt.