Maakondlike arenduskeskuste (MAK) vabaühenduste konsultandid koostöös  Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga (KÜSK) korraldavad tasuta üle-eestilise veebiseminari viimaste aastate jooksul asutatud mittetulundusühingute ja sihtasutuste juhatuse liikmetele, et jagada teadmisi maakondlikes arenduskeskustes pakutavatest nõustamisteenustest, tugisüsteemidest ja erinevatest rahastusallikatest.

Koolitus toimub  Zoomi veebikeskkonnas teisipäeval, 19. jaanuaril. Osalemiseks on valida kaks kellaaega: kell 10-12 ja sama koolitus toimub veelkord kell 16-18

Kuidas osaleda? Registreeru osalejaks registreerimise lingi kaudu, sulle saadetakse automaatne kinnituskiri, kus on veebiseminaril osalemise link. Meeldetuletus saadetakse enne koolitust

Seminari ajakava:

10.00 – Tere tulemast kodanikuühiskonda!
Maakondlike arenduskeskuste võrgustik, nõustamisteenused ja vabaühenduste konsultandid

10.15 – Vabaühenduste erinevad rahastusvõimalused:

  • liikmemaksud – kas koguda, millal koguda, kes otsustab, sõnastus põhikirjas

  • sponsorlus – millal vajame, kust leida, mida vastu pakkuda

  • annetused – tulumaksu soodustusega ühingute nimekiri, annetajate deklareerimine, annetuskeskkonnad (Ma armastan aidata, Hooandja), annetamistalgud

  • omatulu teenimine – tooted ja teenused, hinnakujunemine, finantsprognoos

  • avalike teenuste osutamine – ühenduse valmisolek, jätkusuutlikkus

  • tegevustoetus, sh strateegiline partnerlus KOVile või ministeeriumile – miks on rahastaja huvitatud tegevustoetuse maksmisest

  • projektitoetus – mis on projekt ja millal taotleda projektile toetust, mõju, jätkusuutlikkus

  • lühiülevaade fondidest: kohalikud (KOV); maakondlikud/ piirkondlikud (KOP, LEADER, turvalisus jm); üle-eestilised (KÜSK, Aktiivsete Kodanike Fond, INSA, KULKA, KIK, noored, ministeeriumid); rahvusvahelised (EL, PMN)

11.15 – MTYABI lehe tutvustus

  • nõuanded veebis – kus lehel mida leian

  • tähtaegade kalender, fondid, konsultandid

11.45 – Kust leian veel infot?

12.00 – infopäeva lõpp

Lisainfo
JAEKi kodanikuühenduste konsultant Kersti Kurvits, +372 520 8423 või e-post: kersti@jaek.ee.