Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) avas vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava taotlusvooru, mille  eesmärgiks on saavutada selgemat ja suuremat vabaühenduste ja nende tegevuse mõju ühiskonnas.
Toetatakse taotlusi, mis aitavad kaasa ühingute eneseanalüüsile ja arenguplaanide väljatöötamisele ja kogukonnas ning ühiskonnas vajalike teenuste/toodete pakkumiseks äriplaani koostamiseks.
Toetuse saamiseks peavad vabaühendused selgelt oma olemasolu vajadust põhjendama – miks on teema, millega nad tegelevad, oluline ja miks just see organisatsioon ja sel viisil on parim seda tegema, sihtrühmale lisaväärtust looma.

Projekti tulemusena esitab taotleja vähemalt ühe järgnevast:

  • Tegevuskava arenguhüppe saavutamiseks või arenguprogrammi oma sihtrühma kuuluvate avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste arendamiseks

  • Äriplaani (sh finantsprognoosid) toodete/teenuste pakkumiseks sihtrühmale

Projekti tulemuseks olev tegevuskava või äriplaan peavad olema koostatud nii ühingu sihtrühma kui ühingu tegevuste ja tulemustega seotud osapooli kaasavalt, koosloomes või ühise arutelu meetodeid kasutades. Täpsem plaan selleks peab välja tulema taotlusest.
Projekti tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks tuleb kaasata arenguekspert väljastpoolt vabaühendust, kes nõustab ühingut kogu projekti vältel.  Eksperdi võib ise otsida või valida KÜSKi kodulehel olevate seast.

Toetust saab taotleda mittetulundusühing või sihtasutus, mis tegutseb avalikes huvides ning mis on taotluse esitamise hetkeks olnud Eesti Äriregistrisse kantud vähemalt ühe aasta

Arenguhüpet ettevalmistavate projektide elluviimise periood on 1. aprill – 31. juuli 2022.
Taotluse esitamise tähtaeg on 3. veebruar 2022 kell 15.00 aadressile kysk@kysk.ee

 Toetust saab küsida kuni 4000 eurot. Omapanuse nõuet ei ole. Taotlusvoorus on abikõlblikud kõik kulud, mis on seotud projekti eesmärgi saavutamisega ehk aitavad kaasa kas arenguhüppe tegevuskava või äriplaani loomisele.

Taotlusvormid ja täpsemad tingimused toetuse taotlemiseks on leitavad  KÜSKi kodulehel .

Infopäev

Arenguhüpet ettevalmistava taotlusvooru infoseminar toimub: 3. detsembril kell 13.00 keskkonnas Zoom.  Registreerumise tähtaeg on 01. detsember.

Registreeri end infoseminarile siin

Registreerunutele saadetakse zoomi link meiliaadressile. 
Lisainfo: Kerstin Rei 5854 5754, Kerstin.rei@kysk.ee