Alates kuni 18. aprillini 2021 on võimalik tunnustada haridustöötajaid. Märkame  neid, kelle ettevõtlik hoiak on teistele eeskujuks. Samuti on oodatud aasta teo kandidaadid.

Haridus- ja Teadusministeerium tunnustab sel aastal üheksandat korda haridustöötajaid ja hariduse toetajaid. Aasta õpetaja konkursile saab ministeeriumi veebilehel kandidaate esitada 8. märtsist kuni 18. aprillini. Vabariigi Valitsus määrab haridustöötajatele väljapaistvate tööalaste saavutuste eest kümme riiklikku aastapreemiat ning kuni kolm elutööpreemiat.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna ütles, et õpetajate ja teiste haridustöötajate panust viimase aasta pidevalt muutuvates oludes töötades on raske üle hinnata. „Õpetajad on kui võlurid, kelle töö tulemusena sünnivad väiksemad ja suuremad haridusimed iga päev. Möödunud aasta on nõudnud haridustöötajatelt suurt pingutust, et õppetöö saaks heal tasemel jätkuda. Olen tänulik kõigile pühendunud ja suure südamega tööd tegevatele õpetajatele ning koolimeeskondadele. Kutsun üles neid inimesi märkama ja tunnustama, sest suurepärane töö väärib esiletõstmist.“

Aasta õpetaja 2021 kümne kategooria parimatele määrab Vabariigi Valitsus riikliku aastapreemia suurusega 10 000 eurot ning lisaks kuni kolm haridustöötaja elutööpreemiat suurusega 65 000 eurot. Väiksemate preemiatega tunnustatakse aasta hariduse sõbra ja aasta haridusteo laureaate. Kõik tunnustuse saajad on viimase kolme aasta jooksul silmapaistvalt aidanud kaasa õpilaste individuaalsele ja sotsiaalsele arengule ning nende panus väärib esiletõstmist ja jagamist.

Kandidaate saab 18. aprillini esitada kokku kolmeteistkümnes kategoorias. Seejärel alustavad parimatest parimate väljaselgitamiseks esmalt tööd piirkondlikud komisjonid ja kõrghariduse komisjon. Augustis koguneb riiklik hariduspreemiate komisjon, mille liikmed teevad lõppvaliku riiklikule tasandile esitatud kandidaatide seast. Komisjoni kuuluvad haridusega seotud organisatsioonide esindajad ning eelmistel aastatel tunnustatud haridustöötajad. Auhinnad antakse üle 2. oktoobril Ugala teatris toimuval aasta õpetaja galal “Eestimaa õpib ja tänab“, millest teeb otseülekande Eesti Televisioon.

Kategooriad:
1. aasta lasteaiaõpetaja
2. aasta klassiõpetaja
3. aasta klassijuhataja
4. aasta põhikooli aineõpetaja
5. aasta gümnaasiumiõpetaja
6. aasta kutseõpetaja
7. aasta tugispetsialist
8. aasta huvialaõpetaja
9. aasta õppejõud
10. aasta õppeasutuse juht
11. aasta hariduse sõber
12. aasta haridustegu
13. haridustöötaja elutööpreemia (kuni kolm)

Aasta kooli kategoorias algab kandidaatide esitamine, kui koolimajad on taas kõikidele õpilastele õppetööks avatud.

Kandidaatide esitamine ja statuudid