Ettevõtliku Kooli e-vahetund on uus veebikohtumiste sari, mis on suunatud kõikidele Ettevõtliku Kooli võrgustiku liikmetele. E-vahetunni eesmärk on jagada olulist informatsiooni kõikide liikmete vahel ning toetada õppeasutusi vastavalt nende ootustele.

Esimene e-vahetund toimus 24. märtsil 2021 kell 15:15 veebiplatvormil Zoom. Osalejaid oli üle 120!

„Meie võrgustik on viimaste aastate jooksul kasvanud väga suureks nii oma liitunud liikmete kui ka teemade poolest, mistõttu näeme, et üha olulisemaks on muutunud vajadus regulaarseteks kohtumisteks,“ selgitab Ettevõtliku Kooli arendusjuht Heidi Uustalu. Tema sõnul on võrgustiku eestvedajatel palju asjakohast infot, mida liikmetega jagada, rõhutades samal ajal, et koolijuhid kui ka õpetajad soovivad omavahel suhelda, kogemusi jagada ja üksteiselt õppida.

Esialgse plaani kohaselt hakkavad e-vahetunnid toimuma kord kuus. Järgmised 21.aprillil  ja  19.mail 2021 kell 15.30 – 16.30.

Haridusprogramm Ettevõtlik Kool toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtliku kooli põhimõtete järgi töötab 130 kooli ja 15 lasteaeda üle Eesti, kokku üle 27 000 õpilase. Kõikide võrgustiku õppeasutustega saab tutvuda programmi veebilehekülje www.evkool.ee kaudu.