KÜSK avas 2024. aasta vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava taotlusvooru
Taotlusvoor lõpeb 03.06.2024

Toetuse eesmärk on oma arengut analüüsivad ja kavandavad vabaühendused.
Toetatakse ühinguid arenguvajaduste analüüsimisel ja arenguhüppeks või teenuste/toodete pakkumiseks vajaliku tegevusplaani koostamisel, et saavutada oma põhikirjalisi avalikes huvides eesmärke.

Projekti tulemusena esitab taotleja vähemalt ühe kahest: tegevuskava või äriplaani. 

Toetust saab taotleda vabaühendus, mis tegutseb avalikes huvides ja tema tegevus on avalik ja on äriregistris olnud vähemalt 1 aasta.  
Projekti tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks kaasatakse arenguekspert väljastpoolt vabaühendust.

Projekti abikõlblikkuse periood on 1. august 2024 – 30. november 2024.
Toetuse ülemmäär 4000 eurot, omafinantseeringu nõuet ei ole.

Taotluse esitab taotleja seaduslik esindaja või selleks volitatud isik kultuuriministeeriumi taotluste menetlemise infosüsteemis (TMS) aadressil https://toetused.kul.ee/et/login hiljemalt 3. juunil 2024 kell 15:00.

NB! Taotlemine ei ole TMSis veel avatud. Taotlemise avanemise kohta anname infot jooksvalt KÜSKi kodulehel ja Facebookis.

Lisainfo taotlemise tingimustest ja infopäeva salvestus on leitavad KÜSKi kodulehel. 

Lisainfo ja taotluste koostamisel nõustamine: Kersti Kurvits, vabaühenduste konsultant, tel 520 8423, kersti@jaek.ee