Eelmisel aastal startinud Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kaasrahastatud SME fund on läbinud uuenduskuuri ja ootab Eesti ettevõtete toetustaotlusi kaubamärkide, disainide ja nüüd ka leiutiste kaitsmiseks!  

Mis on uut?

  • Toetavate tegevuste hulka kuulub lisaks kaubamärkide ja disainide registreerimisele nüüd ka leiutiste kaitsmine!
  • Põhilõivude kõrvale on lisandunud mitmeid teisi lõive, mida ettevõtetele hüvitatakse.
  • Laienenud on geograafiline ulatus ja nüüd saab hüvitist ka kaubamärkide ja disainide registreerimisel (WIPO kaudu) väljaspool Euroopa Liitu.

MIDA HÜVITATAKSE?

  • Kaubamärgi ja disaini registreerimine Eestis, Euroopa Liidus või mõnes teises EL-i liikmesriigis. Hüvitise suurus 75%*
  • Kaubamärgi ja disaini registreerimine väljaspool Euroopa Liitu (WIPO kaudu). Hüvitise suurus 50%*
  • Leiutise kaitsmine patendiga riigisisesel tasandil. Hüvitise suurus 50%*

 

*Kaubamärkide ja disainide puhul on maksimaalne hüvitise suurus 1500 eurot, patentide puhul 750 eurot.

Täpsem info on leitav SME fundi veebilehelt.