“Bioettevõtluse arenguhüpe: villast vetikateni” 17. veebruaril kell 10-13 Tehnopolis

Kutsume teid osalema Põhja- ja Baltimaade biomajanduse innovatsiooni võrgustiku avaseminaril “Bioettevõtluse arenguhüpe: villast vetikateni”, 17. veebruaril kell 10-13 Tehnopolis.

Üles astuvad biomajanduse ettevõtted Eestist ja Islandilt, kes jagavad oma põnevat ettevõtluslugu ja tutvustavad uuenduslikke tooteid.

Balti- ja Põhjamaade partneritega ellu kutsutud projekti raames tutvustame biomajanduse ärimudeleid Läänemere piirkonnast, korraldame kohtumisi ja õppereise Baltikumis ja Põhjamaades.

Eesti partnerite Maaülikooli, Tehnopoli ja Taltech Mektoryga tahame ette valmistada hüppeplatvormi Eesti ja teiste Balti riikide ettevõtjatele ning luua selle põhjal koostööd Põhjamaadega.

Näeme, et biomajandusel on täita palju suurem roll kestlikus majandusmudelis, kui seda praegu talle omistatakse. Sestap on loodava võrgustiku eesmärk pakkuda ettevõtjatele ja huviorganisatsioonidele tuge uute teadmiste hankimisel, kontaktide loomisel ning turu tundma õppimisel.

Ootame liituma!

Registreeru siin.

Üritust saab jälgida ka ülekande vahendusel.