Eesti-Läti 2021-2027 programm avas teise taotlusvooru jätkusuutlike ja uuenduslike projektiideede leidmiseks piiriülese koostöö, ettevõtluse ja innovatsiooni, keskkonna ning turismi valdkonnas.

Perioodil 2021-2027 rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond (Interreg) Eesti-Läti programmi 26 miljoni euroga. Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatav Interreg Eesti-Läti programm on suunatud Eesti lõuna- ja lääneosa ning Läti põhja- ja lääneosa koostööprojektidele, kus partneriteks on osalised mõlemast riigist.

Programmil on neli prioriteetset suunda, mis toetavad Euroopa Liidu strateegiliste eesmärkide elluviimist. Projektitaotlusi on  võimalik esitada kõigi nelja programmi prioriteedi all:

  1.  Arendada koostööd tegevaid piiriüleseid piirkondi ja ühiseid teenuseid (2,21 mln eurot);
  2. Toetada ühiselt ja arukalt kasvavaid ettevõtteid (3 mln eurot);
  3. Säilitada ja tagada jätkusuutlik ning vastupidav programmiala (7,75 mln eurot);
  4. Töötada välja jätkusuutlikud ja kõigile kättesaadavad piiriülesed turismitooted (2,39 mln eurot).

Minimaalne toetuse suurus ei ole fikseeritud. Programmi kaasrahastus on kuni 80% abikõlbulikest kuludest.

Taotlusvoor on avatud 4. septembrist 2023 kuni 4. jaanuarini 2024 kell 14.00. 
Taotluste esitamine toimub elektrooniliselt JEMS keskkonna kaudu. 

Kõik huvilised on oodatud osalema 14. septembril kl 10 – 12.30 virtuaalsel infoseminaril, kus  tutvustatakse lähemalt taotlusvooru võimalusi ning täpsemaid tingimusi.
Infoseminarile registreerimine:  https://estlat.eu/en/information-seminar-2nd-call-applications.

Lisainfo, taotlemise täpsemad tingimused ja programmi juhend: https://estlat.eu/en .
Vaata Eesti-Läti programmi lühitutvustust ka RTK kodulehel >>