JAEKis alustas haridusasutuste tervisedenduse spetsialistina tööd Eva-Kristi Hein, kellel on mitmekülgne taust omavalitsustes kultuuri, spordi ja noorte valdkonnas. Tänu varasematele töökogemustele Jõgeva vallas ja maakonnas omab ta ülevaadet kohalikest tegemistest.

Eva-Kristi eestvedamisel hakkame koos haridusasutustega otsima võimalusi, kuidas suunata noori tegema tervislikumaid valikuid. 2023. aastal valmis Jõgevamaa terviseprofiil, mis keskendub samuti noorte tervisele.

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus veab eest Jõgevamaa noorte ettevõtlikkuse projekte ja aitab kaasa olümpiaadide korraldamisele. Nüüd saame rohkem panustada ka noorte tervislike eluviiside kujundamisele.