Peipsiveere taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele:

  • arendades piirkonna ettevõtluskeskkonda, inimkapitali ja turundust;
  • suurendades Peipsi järve atraktiivsust ja mitmekesist kasutamist;
  • rakendades piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengu- potentsiaali.

Programmi rakendatakse Alutaguse, Mustvee, Peipsiääre, Luunja, Kastre ja Räpina vallas ning Tartu valla Piiri, Tooni ja Saare külas.

Taotlusi võivad esitada programmi rakendamise piirkonna kohaliku omavalitsuse üksused ning piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Taotlusi saab esitada 02. jaanuarist kuni 05. veebruarini 2024 Riigi Tugiteenuste Keskuse e-keskkonnas.

Täpsem informatsioon on Tartumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel  www.tartumaa.ee.

Lisainfo

Tartumaa Omavalitsuste Liidu peaspetsialist Heili Uuk,

730 5216, 58862500, e-aadress heili.uuk@tartumaa.ee.