Jõgevamaa Arengustrateegia 2035+ tegevuskava LISA 2 Maakondade arengustrateegiate elluviimise meetme tegevuskava avalik väljapanek

2023. aastal muutus maakondlike arengustrateegiate elluviimise meetme (MATA) määrus ja Regionaal ja Maaeluministeerium alustas maakondadega dialoogi arendatavate teemade kooskõlastamiseks. Jõgevamaa tegevustena lepiti vastavalt Jõgevamaa Arengustrateegia 2023+ valdkondadele  aastateks 2024-2027 kokku teemad Liikuvus ja Tootlikkus ettevõtluses.

Liikuvuse tegevuste välja selgitamiseks koostasime koostöös Civittaga liikuvuse tegevuskava, mille tulemusena võeti suund ühistranspordialade parendamisele ja rattaringluse arendamisele. Tootlikkust ettevõtluses aitab parandada Kesk-Eesti Ettevõtlusinkubaator, mille kaasrahastust saab MATA-meetmest.

MATA tegevuskava on Jõgevamaa Arengustrateegia osa ja see tuleb vastu võtta kõikides Jõgevamaa volikogudes. Enne seda on tegevuskava avalikul väljapanekul JAEKi kodulehel.

Ootame teie ettepanekuid ja täpsustusi kuni 7. aprillini aadressile info@jaek.ee.

TUTVU TEGEVUSKAVAGA SIIN