Pakkumuskutse psühholoogi ja kogemusnõustaja teenuse pakkumiseks Jõgeva, Põltsamaa ja Mustvee valla noortele

 

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus viivad koos Jõgeva valla, Mustvee valla ja Põltsamaa vallaga ellu projekti Iga „Jõgevamaa noor on ühiskonna osa“ mille eesmärk on aidata leida kõigile Jõgevamaa noortele siht, kuidas ühiskonnas kasulik olla. Ükski noor ei tohi jääda elust kõrvale põhjusel, et tema muret ei märgatud õigel ajal. Kõik need noored, kes jäävad täna töö (ja kooli) elust kõrvale, saavad varem või hiljem koormaks sotsiaalsüsteemile. Kui me neid aga õigel ajal märkame, on need noored tänulikud ühiskonnaliikmed, kelle panus on hoopis teisi sihtgruppe toetada. Projekti tulemusena on suunata tööturule vähemalt 25% seires välja toodud noortest. Selleks osaleme kaks korda aastas Noortegarantii tugisüsteemi seires (NGTS).

Projekti õnnestumiseks ootame oma meeskonnaga liituma psühholoogi ja kogemusnõustajat (edaspidi: spetsialist).

Nõudmised psühholoogile: erialane kõrgharidus, varasem töökogemus noortega.

Nõudmised kogemusnõustajale: varasem töö noortega (vähemalt pool aastat).

Spetsialistilt eeldame valmisolekut pakkuda teenust Jõgeval, Põltsamaal ja Mustvees. Teenuse ooteaeg ei tohi olla pikem kui 14 kalendripäeva. Teenuse maht on hinnanguliselt 60 tundi aastas. Sobivate pakkujatega (kuni kolme pakkujaga) sõlmitakse leping kuni 31.12.2024. Eduka koostöö korral on võimalik lepingut pikendada aasta kaupa. Projekt lõpeb 31.12.2027. Pakkujalt oodatakse alates II kvartalist iga kolme kuu tagant kokkuvõtet ja analüüsi projekti meeskonnale, et projekti tegevusi paremini suunata.

Ootame hinnapakkumist ja spetsialisti CV-d (kus on välja toodud varasem töökogemus) kuni 31.märts e-postile airi.parv@jaek.ee. Hinnapakkumises tuua välja nõustamise tunni hind ja transpordi kilomeetri hind ja alguspunkt.