Jõgevamaa Kultuuripärl 2023 on Egle Oja ning elutööpreemia pälvis Vilve Piht

 

24. märtsil 2024 toimus Mustvee Kultuurikeskuses maakonna kultuuri-, raamatukogu- ja muuseumitöötajate, käsitöömeistrite ning kultuurikollektiivide juhendajate tunnustamissündmus. Kokku jagati 35 kultuurivaldkonna preemiat.

Maakonna kultuuritöötajaid tervitas Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse nõukogu esimees Karro Külanurm, Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupi esimees Tiit Lääne ja Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktor Kalle Vister.

Kultuuripärli tiitli pälvis Egle Oja pühendunud tegevuse eest Põltsamaa lossi renoveerimisel ja ekspertgrupi elutööpreemia pälvis Vilve Piht pikaajalise kultuuritraditsioonide hoidmise eest Põltsamaal.

Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupi aastapreemiad 2023

Jõgevamaa ekspertgrupp eraldab igal aastal aastapreemiaid eesmärgiga tunnustada Jõgeva maakonna kultuuri- ja sporditegelasi ja kollektiive pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule ning innustada neid edaspidises tegevuses.

Jõgevamaa Kultuuripärl 2023

2023. aasta Jõgevamaa kultuurielu säravast säravaim pärl on Egle Oja.

Jõgeva maakonna elutööpreemia 2023

Vilve Piht  – pikaajalise kultuuritraditsioonide hoidmise eest Põltsamaal.

Jõgevamaa ekspertgrupi tunnustuspreemiad:

Helena Avi – aktiivse kultuurielu edendamise eest kogukonnas.

Keiu Kess – Põltsamaa piirkonna kultuuri hoidmise ning arendamise eest.

Gennadi Lapin – akvarellinäituste korraldamise eest.

Vilja-Mari Luhalaid – aktiivse kultuurielu edendamise eest kogukonnas.

Ludmilla Ofart – aktiivse kultuurielu edendamise eest kogukonnas.

Jelena Putškova – pühendunud tegevuse eest Mustvee valla muusikaelus.

Carl-Kristjan Sepp – märgatud rollilahenduste eest harrastusnäitlejana.

Karmo Toome – märgatud rollilahenduste eest harrastusnäitlejana.

Lauri Väinmaa – pühendunud tegevuse eest Mustvee valla muusikaelus.

Jõgevamaa ekspertgrupi aastapreemiad:

Anette Lauri – Jõgevamaa laulu- ja tantsupeo idee autorile ja tantsupeo üldjuhile.

Katre Arula – Katré Moeshow 2023 korraldamise eest.

Janne Karu – Jõgevamaa laulu- ja tantsupeo eestvedamise eest.

Kristi Pukk – pühendunud tegevuse eest raamatukogusündmuste eestvedamisel.

Valdi Reinas – suure panuse eest Sadala Külade Teatris lavastaja ja eestvedajana.

Reet Sester – Jõgevamaa laulu- ja tantsupeo laulupeo üldjuhile.

Eve Somelar – suurepäraste rollide eest harrastusnäitlejana.

Janek Varblas – suurepärase tegevuse eest Jõgevamaa harrastusteatrite lavastajana.

Eesti Rahvakultuuri Keskuse tunnustused

 
Tänukirjad

Urmas Mägi – Täname Teid panuse eest puhkpillimuusika traditsiooni järjepideval hoidmisel ja edendamisel. Õnnitleme 60. juubelil.

Verner Mölder – Täname Teid panuse eest puhkpillimuusika traditsiooni järjepideval hoidmisel ja edendamisel. Õnnitleme Avinurme Puhkpilliorkestri 20. juubelil.

Tubli tegija tunnustused

Janne Karu – Täname Teid panuse eest rahvakultuuri edendamisel ja hoidmisel Jõgevamaal.

Heli Malm – Täname Teid panuse eest laste laulu- ja muusikahuvi hoidmisel ja arendamisel Jõgevamaal.

Kaunite Kunstide Kodu – Täname kohaliku kultuuripärandi hoidmise ja arendamise eest Jõgeva linna kogukonnas.

Kristi Pukk – Täname Teid kultuurielu hoidmise ja arendamise eest Jõgeva vallas.

Malle Aia – Täname Teid rahvatantsutraditsiooni hoidmise ja arendamise eest. Õnnitleme naisrühma Meie MARI 25. aastapäeval.

Leina Kreek – Täname Teid mitmekülgse ja sisuka tegevuse eest Jõgevamaa käsitöömaastikul.

Mereli Tubin – Täname Teid panuse eest kohaliku näitemängu traditsiooni hoidmisel ja SADA Sadalas Festivali 2023 korraldamisel.

Mustvee Kultuurikeskuse kollektiiv – Täname Teid panuse eest Kultuuririkkuse aasta avasündmuse korraldamisel Jõgevamaal.

Sadala Agro OÜ – Täname teid panuse eest SADA Sadalas Festivali korraldamisel ja Jõgevamaa kultuurielu rikastamisel.

Palamuse Lasteaed Nukitsamees – Täname teid panuse eest rahvakultuuri edasiandmisel ja väärtustamisel.

Naisrahvatantsurühm SOMEL – Täname teid panuse eest tantsukultuuri hoidmisel ja edendamisel. Õnnitleme 10. aastapäeval.

Valentina Rohioja – Täname Teid rahvakultuuri ja ansamblilaulu traditsioonide hoidmise ja arendamise eest Mustvee vallas.

Piilsi Külade Selts – Täname teid kohaliku kultuurielu ja kultuuriloo hoidmise, arendamise ning väärtustamise eest.

Daniel Hinno – Täname Teid puhkpillimuusika traditsiooni hoidmise, arendamise ja väärtustamise eest. Õnnitleme Avinurme Puhkpilliorkestri 20. juubelil.