Selle aasta jaanipäeva paiku liitus Jõgevamaa koos teiste Lõuna-Eesti maakondadega Tartu Filmifondiga. Esimeseks tegevuseks ongi Tartu Filmifondil Lõuna-Eesti lokatsioonide kaardistamine ja nende pildistamine.

Siin kohal ongi kõigile Jõgevamaal elavatele ja maakonda tundvatele inimeste üleskutse.

Tartu filmifond otsib Lõuna-Eestis, sealhulgas Jõgevamaal uusi ja põnevaid võttekohti, mida oma uuel kodulehel välja pakkuda Eesti ja välismaa filmitootjatele. Need võivad olla objektid järgmistest kategooriatest: arhitektuur, loodus, tööstuspärand, linn, mahajäetud hooned, mõisad jne.  

Eelkõige ootame infot kohtadest/objektidest, mis seni ehk tähelepanuta jäänud või mis nt turismi kontekstis ei tundu müügikõlbulikud, aga filmi võttepaigana võivad osutuda vägagi põnevaks.  

Inspiratsiooni ja aimu saab siit: https://filmestonia.eu/locations/ .

Fotosid koos objekti nimetuse ja aadressiga ootame meilile:  anneli.villem@visitsouthestonia.com hiljemalt 31.08.2023.