Kutsume haridusvaldkonna inimesi osalema 25.04.24 Kaunite Kunstide Kodus (Turu 2a, Jõgeva) toimuvale Jõgevamaa kogemusseminarile

 

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus korraldab 25. aprillil 2024 esimese maakondliku ennetusvaldkonna kogemusseminari, mis on ennekõike suunatud haridusvaldkonna spetsialistidele.

Seminar on suunatud maakonna õpetajatele, tugispetsialistidele ja haridusasutuste juhtkondadele, kuid ka teistele haridusvaldkonna ja tervisedendusega seotud osapooltele – kõikidele, kes peaksid teadma, milliseid tõenduspõhiseid ennetusprogramme on võimalik haridusasutustes rakendada ja millist väärtust need loovad.

Seminaril tutvustatakse üldisemalt ennetustegevuse olemust ja räägitakse, mis ennetuses toimib ja mis mitte. Teemat juhib ja oma teadmisi jagab Ain Peil, kes on Siseministeeriumi narkopoliitika nõunik ja ühtlasi üks Euroopa ennetusõppekava (EUPC) koolitaja.

Kohtumisel tulevad tutvustamisele Tervise Arengu Instituudi (TAI) ennetuse teadusnõukogu poolt hinnatud universaalsed ennetus- ja sekkumisprogrammid, mis on peamiselt kasutatavad haridusasutustes. Näiteks aitab VEPA metoodika rakendamine ennetada laste vaimse tervise ja käitumise probleeme, arendades laste eneseregulatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalset pädevust ning loob hoolivat ja toetavat õpikeskkonda. Lisaks jagatakse oma praktilisi kogemusi programmide rakendamise osas.

Käesolev kohtumine on oluline, et luua maakonnaülest võrgustikku ja arusaama, miks me peame ühiselt panustama ennetustegevusse. Tulevikus on plaanis mitmeid jätkusündmusi, et toetada valdkonna spetsialiste. Näiteks toimub oktoobris maakondlik vaimse tervise konverents.

Päevakava

9.30     Kogunemine ja hommikukohv
10.00   Sissejuhatus

10.10   Mis toimib ennetuses ja mis mitte? (Ain Peil, Siseministeeriumi nõunik)
11.10   Liikuma Kutsuv Kool (Maarja Park, Tartu Ülikooli liikumislabor)
12.00   VEPA metoodika kasutamiskogemus
(Kadri Suni ja Piret Pärkson, Põltsamaa Ühisgümnaasium)

12.40    Lõuna

13.30    KiVa programmi tutvustus ja Mustvee Kooli kogemus (Viivika Keskküla, SA Kiusamisvaba Kool koolitaja ja Heidi Aruväli, Mustvee Kooli KiVa-tiimi juht)
14.30   Helge Kool (Marko Rillo, Helge Kool MTÜ)

15.10   Päeva kokkuvõtted

*Korraldaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.

Sihtgrupp

Seminar on suunatud Jõgevamaa omavalitsuste haridusasutuste juhtkondadele, õpetajatele, tugispetsialistidele; tervisedenduse ja haridusvaldkonna esindajatele ning otsustajatele.

Miks osaleda?

*  Võimalus tutvuda Eestis kasutusel olevate tõenduspõhiste sekkumis- ja ennetusprogrammidega.
*  Saada teadlikumaks enda asutuse võimalustest ja vajadustest.
*  Vahetada kogemusi ja avardada silmaringi.

Osavõtt TASUTA, sh lõunapaus

Palume jagada infot kolleegidega, kes peaksid infopäevast teadma ning kuuluvad eelpool mainitud sihtgruppi!

Registreerimine avatud 19. aprillini!

Lisainfo

Eva-Kristi Hein, 5333 5950, eva-kristi.hein@jaek.ee
Haridusasutuste tervisedenduse spetsialist